Σκοποί του Συλλόγου μας

Σκοποί:

Παρουσίαση του ελληνικού πολιτισμού, της  ελληνικής ιστορίας και  παράδοσης  ως και  αδιάπτωτης  εγρήγορσης και αντίδρασης  απέναντι σε πράξεις παραχάραξης της ιστορίας μας  στην Αυστρία αλλά και στον ευρύτερο γερμανόφωνο χώρο.

Σύσφιξη των σχέσεων με την πατρίδα Ελλάδα και ανάπτυξη της συνεργασίας με τους λοιπούς Έλληνες της Αυστρίας, αλλά και με τους πανταχού απόδημους Έλληνες για συντονισμό  Δραστηριοτήτων, προβολή ελληνικών θέσεων και δικαίων πάνω σε εθνικά θέματα και ιδιαίτερα στο Μακεδονικό, κυρίως μέσω των πορισμάτων  της επιστημονικής έρευνας

Άμεσος στόχος:

Δημιουργία και διατήρηση επαφών επί προσωπικού και συλλογικού επιπέδου με πνευματικές  και πολιτικές προσωπικότητες καθώς και με φορείς  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και γενικά όλων των παραγόντων που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ώστε με τη διαρκή ενημέρωση τους να δημιουργείται ευνοϊκό κλίμα υπέρ των ελληνικών θέσεων.