Διοικητικό Συμβούλιο

Διαπολιτιστικός Σύλλογος «Μακεδονία» Αυστρίας ®

Πρόεδρος:Dr. Πάντογλου Γεώργιος
Αντιπρόεδρος A:Ζήκος Χαρίλαος
Αντιπρόεδρος B:DDr. Λίσκα-Κωνσταντοπούλου Μάρθα
Γ. Γραμματέας: Λύτρας Σπυρίδων
Γ. Γραμματέας – Αναπληρωτής:Dr. Αμπατζή Θάλεια
Ταμίας:Κίνοβας Νικόλαος
Ταμίας – Αναπληρωτής:Μανωλάς Αθανάσιος