Εγγραφή μέλους

Αίτηση εγγραφής μέλους

ΚατηγορίαΠοσό
Μέλος:30€
Φοιτητές/Συνταξιούχοι:20€
Οικογένεια:50€
Φίλοι του συλλόγου15€
Τράπεζα / Αριθμός Λογαριασμού:
BAWAG PSK   
IBAN = AT03 1400 0100 1020 2618 
BIC    = BAWAATWW 

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε δι΄ αλληλογραφίας ως τακτικό μέλος ή φίλος του συλλόγου σας.