Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

+43 676 4180252
+43 660 7453320
Εmails:


Ιστοσελίδες:info@interkultureller-verein-makedonien.com
info@macedonian-cultural-society-of-austria.com

macedonian-cultural-society-of-austria.com
interkultureller-verein-makedonien.com
macedonian-cultural-society-of-austria.at
interkultureller-verein-makedonien.at
Facebookhttps://www.facebook.com/InterkulturellerVereinMakedonien/
Αρ. Καταχώρησης:215312309