Καλό μήνα!!

Ο Νοέμβριος θεωρείται για την Ελλάδα ο μήνας της ελιάς, εφόσον είναι συνδεδεμένος με την συγκομιδή της ελιάς και την παραγωγή του ελαιόλαδου. Το ελαιόλαδο εκτός από την εξέχουσα θέση που καταλαμβάνει στο ελληνικό τραπέζι, έχει και κυρίαρχη παρουσία στη Μεσογειακή πυραμίδα.

Οι παππούδες μας έλεγαν ότι μια μικρή κουταλιά ελαιόλαδο κάθε πρωί είναι ευεργετική!!